Книга: БухОблік! Як по нотах

Книга: БухОблік!  Як по нотах
ISBN:
Рік видання:
Автор:
Видавництво:
Мова: українська
Палітурка:
Формат:
Кількість сторінок: 240

Цей посібник стане надійним помічником для кожного бухгалтера! Адже вітчизняний бухоблік зарегульований бухгалтерськими стандартами. Але вони містять сухі норми та правила. Краще їх зрозуміти та розібратися в тонкощах обліку допомагають різноманітні Методрекомендації, розроблені Мінфіном України.

Показати зміст

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
від 16.07.99 р. № 996-XIV

6

Розділ i. Загальні положення

6

Розділ ii. Державне регулювання бухгалтерського обліку
та фінансової звітності

10

Розділ iii. Організація та ведення бухгалтерського обліку

11

Розділ  iv. Фінансова звітність

16

Розділ v. Прикінцеві положення

20

Порядок подання фінансової звітності,
затверджений постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419

21

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. № 88

28

1. Загальні положення

28

2. Первинні документи

28

3. Облікові регістри

32

4. Виправлення помилок у первинних
документах та облікових регістрах

33

5. Організація документообороту

34

6. Зберігання документів

35

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів,
затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30.09.03 р. № 561

37

1. Загальні положення

37

2. Класифікація основних засобів

40

3. Облік надходження основних засобів

41

4. Облік основних засобів в оренді

44

5. Облік амортизації основних засобів

45

6. Облік ремонту та поліпшення основних засобів

47

7. Переоцінка та зменшення корисності основних засобів

50

8. Облік вибуття основних засобів

52

9. Облік незавершених капітальних інвестицій

55

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій
з основними засобами

57

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів,
затверджені наказом Міністерства фінансів України від 16.11.09 р. № 1327

65

I. Загальні положення

65

Ii. Визнання та оцінка нематеріальних активів

68

Iii. Переоцінка нематеріальних активів

72

Iv. Облік корисності нематеріальних активів

74

V. Амортизація нематеріальних активів

77

Vi. Вибуття нематеріальних активів

80

Vii. Інвентаризація нематеріальних активів

81

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій
з нематеріальними активами

84

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів,
затверджені наказом Міністерства фінансів України від 10.01.07 р. № 2

91

1. Загальні положення

91

2. Визнання та оцінка запасів

93

3. Документальне оформлення операцій руху запасів

100

4. Облік і контроль наявності та руху запасів в місцях
їх зберігання та у виробництві

104

5. Бухгалтерський облік запасів

106

6. Особливості обліку тари

111

Приклади розрахунку вартості вибуття запасів
за методами оцінки вибуття запасів

115

Приклад визначення чистої вартості реалізації запасів

122

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій із запасами

122

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів,
затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.12.06 р. № 1315

132

1. Загальні положення

132

2. Визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції

133

3. Класифікація біологічних активів

135

4. Облік надходження біологічних активів

137

5. Оцінка біологічних активів на дату балансу

140

6. Оцінка сільськогосподарської продукції
та додаткових біологічних активів при первісному визнанні

145

7. Доходи та витрати сільськогосподарської діяльності

149

Приклади біологічних активів і сільськогосподарської продукції

153

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій
з біологічними активами та сільськогосподарською продукцією

157

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку фінансових витрат,
затверджені наказом Міністерства фінансів України від 01.11.10 р. № 1300

165

I. Загальні положення

165

Ii. Порядок капіталізації фінансових витрат

166

Iii. Визначення витрат на створення кваліфікаційного активу

168

Iv. Визначення суми фінансових витрат, які підлягають капіталізації

170

V. Визначення норми капіталізації фінансових витрат

173

Vi. Відображення інформації про фінансові витрати у бухгалтерському обліку

174

Приклади визначення сум капіталізації фінансових витрат

175

Розрахунок дисконту за облігаціями у емітента

177

Порядок визначення складових розрахунку фінансових витрат,
що підлягають капіталізації

178

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій
з фінансовими витратами

179

Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності,
затверджені наказом Міністерства фінансів України від 28.03.13 р. № 433

181

I. Загальні положення

181

Ii. Зміст статей балансу

182

Iii. Зміст статей звіту про фінансові результати

195

Iv. Зміст статей звіту про рух грошових коштів

203

V. Зміст статей звіту про власний капітал

215

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку спільної
діяльності без створення юридичної особи,
затверджені
наказом Міністерства фінансів України від 30.12.11 р. № 1873

217

I. Загальні положення

217

Ii. Облік спільної діяльності

217

Iii. Розкриття інформації про спільну діяльність у фінансовій звітності

221

Приклад відображення в бухгалтерському обліку окремих
господарських операцій зі спільної діяльності

224

Приклади складання балансу учасників з урахуванням
окремого балансу спільної діяльності

232

 

100.00
грн.
Спеціальна
ціна для передплатників:
0.00
грн.
Кількість
примірників: